MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2024

Thứ tư - 17/04/2024 10:08
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2024
(Kèm theo Công văn số: 02/PBGDPL ngày 31/01/2024
của Hội đồng PBGDPL thị xã)
 
 
 
 
          Trong tháng 02/2024 có 02 Nghị định, 43Thông tư chính thức có hiệu lực, sau đây là một số văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân:
1. Nghị định 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 02/02/2024
Theo đó, Nghị định có một số nội dung đáng chú ý như sau:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam phải đáp ứng một trong 04 điều kiện, tiêu chuẩn sau:
+ Sao, chụp một phần hình ảnh, hoa văn của tiền Việt Nam không vượt quá 1/3 diện tích mặt trước hoặc mặt sau tờ tiền;
+ Sao, chụp hình ảnh một mặt đồng tiền Việt Nam với kích thước chiều dài và chiều rộng đối với tiền giấy, đường kính đối với tiền kim loại nhỏ hơn 75% hoặc lớn hơn 150% kích thước của tiền thật cùng mệnh giá;
+ Sao, chụp hình ảnh hai mặt đồng tiền Việt Nam với kích thước chiều dài và chiều rộng đối với tiền giấy, đường kính đối với tiền kim loại nhỏ hơn 50% hoặc lớn hơn 200% kích thước của tiền thật cùng mệnh giá;
+ Sao, chụp hình ảnh thành bản điện tử để đưa lên không gian mạng có độ phân giải tối đa không vượt quá 72dpi với kích thước tương đương tiền thật cùng mệnh giá.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả để xác định tính xác thực của đồng tiền thực hiện lập 01 bộ hồ sơ đề nghị giám định và nộp trực tiếp đến cơ quan giám định của Bộ Công an hoặc Ngân hàng Nhà nước.Thành phần hồ sơ đề nghị giám định tiền giả bao gồm:
- Giấy đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 87/2023/NĐ-CP ;
- Hiện vật là tiền giả, tiền nghi giả cần giám định.
2. Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộcó hiệu lực từ ngày 01/02/2024
Theo đó, Nghị định có một số nội dung đáng chú ý sau:

- Có 05 trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ gồm:
+ Xe cứu thương.
+ Xe chữa cháy.
+ Xe phục vụ tang lễ: Xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác; xe chở khách đi cùng xe tang, xe tải chở hoa tang…
+ Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng gồm: Các xe ô tô mang biển nền đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng như xe xi téc, cần cẩu, chở lực lượng vũ trang hành quân, xe cứu hộ, cứu nạn, xe chuyên dùng chở phạm nhân…
+ Xe chuyên dùng của hệ thống lực lượng công an: Xe cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, cảnh sát cơ động, xe chở phạm nhân, cứu hộ, cứu nạn, xe đặc chủng của lực lượng công an nhân dân.
- Mức thu phí sử dụng đường bộ 01 tháng của các phương tiện như sau:
Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh là 130.000 đồng/tháng.
Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe quy định tại điểm 1 nêu trên); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ là 180.000 đồng/tháng.
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 - 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 - 27.000 kg  là 720.000 đồng/tháng.
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 - 40.000 kg là 1,040 triệu đồng/tháng.
Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên có mức phí 1,430 triệu đồng/tháng…
- Mức thu của 1 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 1 tháng như biểu quy định. Mức thu của 1 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 1 tháng trong biểu quy định.
3. Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024
Thông tư bổ sung quy định về đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:
- Người lao động tại đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện theo quy trình tại điểm h khoản 2 Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP;
- Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện xác nhận mức đóng, thời gian đóng, thời gian gián đoạn và lý do gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp.
 Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo tháng dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày, trường hợp tháng sau không có ngày tương ứng thì ngày kết thúc của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày cuối cùng của tháng đó.
 05 trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:
- Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có tháng đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp;
- Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;
- Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp;
- Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp;
- Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp người lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
4. Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ ngày 12/02/2024
Theo đó, Thông tư có một số nội dung đáng chú ý như sau:
-  Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Thông tư này thay vì tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa như quy định cũ.
- Quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục bao gồm các bước sau:
Hội đồng xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng.Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa tại tổ chuyên môn:
+ Căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, tổ trưởng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn, báo cáo người đứng đầu trước khi thực hiện;
+ Tổ chức cho toàn bộ giáo viên môn học của cơ sở giáo dục (bao gồm giáo viên biên chế, hợp đồng, biệt phái, thỉnh giảng, dạy liên trường) tham gia lựa chọn sách giáo khoa của môn học đó;
+ Chậm nhất 20 ngày trước phiên họp đầu tiên của tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên môn học nghiên cứu các sách giáo khoa của môn học, viết phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa;…
Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn; thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của giáo viên; tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn thành biên bản có chữ ký của Chủ tịch và Thư kí Hội đồng.
Hội đồng đề xuất với người đứng đầu danh mục sách giáo khoa đã được các tổ chuyên môn lựa chọn đúng theo quy định tại Thông tư này.
Cơ sở giáo dục lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở), Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông).
5. Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, có hiệu lực từ ngày 15/02/2024
Điều kiện xét tốt nghiệp Trung học Cơ sở có nhiều điểm mới như: Học sinh Trung học Cơ sở nghỉ quá 45 buổi vẫn được tốt nghiệp. Trước đây, để tốt nghiệp Trung học Cơ sở, học sinh không được nghỉ học quá 45 buổi học ở năm học lớp 9 (nghỉ một lần/nhiều lần cộng lại).
Bỏ xếp loại tốt nghiệp Trung học Cơ sở. Trước đây, kết quả tốt nghiệp của học sinh được xếp loại giỏi, khá, trung bình căn cứ vào hạnh kiểm và học lực.
Tổ chức xét tốt nghiệp Trung học Cơ sở 2 lần/năm. Theo Điều 3 Thông tư 31, các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học Cơ sở được tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần trong năm có học sinh học hết lớp 9.
Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới.
Trong khi trước đây, các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học Cơ sở chỉ được xét tốt nghiệp 1 lần trong năm.
Quy chế này được áp dụng từ năm học 2024-2025.
6a. Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/02/2024
Thông tư có quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam trong đó bổ sung hình thức kỷ luật quân nhân đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc và cho vay nặng lãi.Cụ thể, Điều 42 Thông tư 143 nêu rõ, quân nhân bị kỷ luật:
- Khiển trách hoặc cảnh cáo: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép hoặc cho vay nặng lãi dưới bất kỳ hình thức nào.
- Hạ bậc lương, giáng chức, cách chức đến giáng cấp bậc quân hàm nếu vi phạm một trong các trường hợp:
+ Là chỉ huy
+ Đã bị kỷ luật mà còn vi phạm
+ Lôi kéo người khác tham gia
+ Cho thuê địa điểm đánh bạc.
Trên đây là một số chính sách văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 02/2024, Hội đồng PBGDPL thị xã tổng hợp cung cấp thông tin đến các cán bộ, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện./.
 
                   HỘI ĐỒNG PBGDPL THỊ XÃ
 
 

Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay175
  • Tháng hiện tại13,400
  • Tổng lượt truy cập357,721
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây